Průmyslové váhy pro všechna odvětví

Vážení je potřeba v mnoha oborech lidské činnosti. Moderní průmyslové váhy najdou uplatnění ve výrobě, strojírenství, dopravě, zdravotnictví, zemědělství, potravinářství a v řadě jiných odvětví.

Někdy je však potřeba něco „speciálního“. Zvláštní požadavky musí splňovat například váhy do výbušného prostředí, kde, jak je každému jasné, je potřeba za každou cenu zamezit výbuchu, takže jakékoliv zařízení nesmí produkovat elektrické jiskry, nadměrné teplo či další potenciální iniciátory výbuchu. I v tomto prostředí jsou potřeba váhy různých druhů – stolní, podlahové, nájezdové či jeřábové, paletové vozíky s integrovanou váhou atd.

Zajímavou kategorií jsou závěsné váhy, kde, jak je z názvu jasné, dochází k vážení při zavěšení břemene. V menším provedení ji známe z tržišť či obchodů, v průmyslu jde nejčastěji o klasické jeřábové váhy, ale spadají sem i visuté váhy pro masný průmysl (pro bourání masa), váhy odolné vysokým teplotám pro slévárny atd.

Výhodou jeřábových vah je, že při každém přemisťování materiálu máme přehled o jeho hmotnosti. Některé vyšší modely umožňují i bezdrátový přenos dat, takže můžeme na počítači sledovat například celkové množství materiálu, které přes váhu prošlo za den či jiný určený čas, vidíme nejmenší, největší a průměrnou hmotnost dávek atd.

Jeřábové váhy mají různé rozsahy a přesnost, od vah určených pro relativně menší hmotnosti (mezi průmyslovými vahami, kde se pohybujeme v jiných číslech než u domácích vah) s váživostí v desítkách kilogramů, až po opravdu robustní váhy s váživostí desítky tun, schopné zvážit pořádný balík surovin, či třeba menší náklaďák.

V průmyslu se samozřejmě jeřábové váhy k tomuto účelu obvykle nepoužívají, pro vážení vozidel jsou určeny nájezdové váhy, známé řidičům kamionů ze silničních kontrol na silnicích a dálnicích.

Okomentovat


Security code
Obnovit