Dobře to zvažte…

Vážení je důležitá činnost, která se dostala i do řady přísloví a pořekadel. Nebrat věci na lehkou váhu, vážit rozhodnutí… Nejen obrazné, ale i doslovné měření hmotnosti zkrátka vždycky mělo velkou váhu.

Vážit je potřeba zboží, suroviny, ale i lidi, živočichy, vozidla atd. Pro to nejpřesnější měření hmotnosti slouží laboratorní váhy. Mají přesnost až 0,001 g, ale nemusí najít uplatnění jen v laboratoři. Dobře poslouží také zlatníkům, sběratelům mincí, lékárníkům, ve školách atd. Laboratorní váha musí být ocejchovaná a bývá dodávána včetně pracovního nebo akreditovaného kalibračního listu.

Velice široký pojem představují průmyslové váhy. Využívají se k vážení celé škály surovin, výrobků a komponent ve strojírenství, dopravě, elektrotechnice, potravinářství a mnoha dalších odvětvích. Proto se vyrábějí v různých velikostech a provedeních podle účelu použití.

Vážit se dají i opravdu těžké věci. Příkladem je třeba vážení kamionů a nákladních vozů. K tomuto účelu se využívají nejčastěji stabilní mostní váhy, což je nejpřesnější způsob měření. Bývají buď nájezdové, nebo zapuštěné. Jinou variantou je měření hmotnosti po jednotlivých nápravách, jež se může provádět staticky, kdy každá náprava zastaví na váze, nebo dynamicky (v tomto případě vozidlo přejíždí přes váhu pomalou ustálenou rychlostí). I tyto nápravové váhy mohou být v provedení pevně zabudovaném do silnice, nebo přenosné, které se dá použít prakticky kdekoliv.

Zajímavostí jsou mobilní váhy zabudované do vozidel, respektive speciálních nástaveb, typicky využívané u nákladních automobilů pro odvoz a zpracování komunálního odpadu. Obsluha vozu tak hned na místě ví, kolik má naloženo a zda nepřekračuje limity. Není proto nutné jezdit na stabilní váhy, čímž dochází ke značným úsporám času i paliva. Bonusem jsou celkové statistiky nakládaného a odvezeného množství.

Okomentovat


Security code
Obnovit