Radka Štefaňáková: Vzdělávat, ale neosekávat hrany

Distanční výuka ukázala naplno mnohým z nás, jak náročná je práce pedagoga, jak obtížné je věnovat se pedagogické vědě, připomněla, že pedagogika by neměla být vědou opomíjenou.

Teorii pedagogiky, včetně vzdělávání budoucích technických a ekonomických odborníků, i dospělých studentů, se věnuje již řadu let teoretička pedagogiky, pedagožka, autorka a literátka Radka Štefaňáková.

„Filozof Kant kdysi napsal, že výchova a vzdělávání jsou činnosti směřující k rozvoji každé dokonalosti, které je dotyčný schopen, a to v každém člověku. Předběhl tím dobu, i dnes se snažíme rozvíjet všechny dovednosti, nadání, předpoklady, jaké je možno ve studentovi najít. A často o nich neví ani on sám. Pedagog mu, spolu s dalšími odborníky, psychology, poradci atd., pomáhá najít správný směr kudy se dát v profesní dráze, stanovit si priority, najít svá silná a slabá místa a na nich zapracovat. A je nepodstatné, zda pedagog pracuje s dospělým, dospívajícím nebo dítětem,“ říká Štefaňáková.

„Graham Greene v knize Náš člověk v Havaně píše, že „škola vytváří charakter tím, že se osekají hrany. Hrany se osekají, ale výsledkem se nestane charakter, nýbrž beztvárnost, podobná nějakému exponátu v Muzeu moderního umění“. S tím ostře nesouhlasím, to snad platilo kdysi. Moderní pedagogika dnes chápe vzdělávání jako krásný, vzrušující, nikdy nekončící proces. Vzděláváme, ale neosekáváme hrany. Každý vzdělávající se, každý student, žák, je originál, jedinečná osobnost.“

K budoucnosti pedagogiky dodává:

„Pedagogika budoucnosti bude jistě dál naplňovat edukativní cíle, snažit se tedy naučit i formovat. Čím dál více bude mít ale cíle adaptační, anticipační. Bude se měnit pracovní trh, ekonomika, společenské klima. Odborník budoucnosti, a to v jakémkoliv oboru, bude muset být na časté změny připraven, brát je jako nové výzvy, zorientovat se v nových podmínkách. Na to by ho měl pedagogický proces připravit.“

Radka Štefaňáková je absolventkou teorie pedagogiky na Karlově univerzitě v Praze a řady dalších odborných vzdělávacích programů v ČR i zahraničí. Věnuje se sebevýchově a sebevzdělávání pedagogických pracovníků i manažerů, využití prvků dramatické výchovy ve vzdělávání. Rovněž se zabývá pedagogickým výzkumem. Její zálibou jsou architektura, historie a literatura.

ilupedag

-Pav-

Okomentovat


Security code
Obnovit